Była feta, czas do pracy

Rząd świętował wczoraj pięć lat udanego wydawania unijnych pieniędzy z funduszy pomocowych. – One są szansą, dzięki której Polska może się rozwijać – zapewniał premier Donald Tusk