By dostać kasę, trzeba mieć szczęście

Losowanie ma przesądzić o tym, który z rolników dostanie pieniądze unijne z programu rozwoju obszarów wiejskich na modernizację gospodarstw i rozwój mikroprzedsiębiorstw. Do podziału jest ponad 3,7 mld złotych