Branża wydawnicza w defensywie

Pobieranie opłat za treści zmarginalizuje i tak słabą pozycję tradycyjnych dużych wydawców w sieci.