Bankowcy: Nie mamy już ani czasu, ani pieniędzy

Z tych dyskusji niewiele wynika – tak bankowcy komentują rozmowy z NBP o sposobach ożywienia akcji kredytowej. Alarmują, że przeszkodą w finansowaniu gospodarki nie jest już płynność, tylko brak kapitałów.