Balcerowicz: Polską gospodarkę uratowało zacofanie

Leszek Balcerowicz uważa, że Polska może być jedynym krajem w Europie, który nie doświadczy recesji w czasie kryzysu gospodarczego