Balcerowicz: linia kredytowa w MFW ustabilizuje złotego

Przystąpienie do elastycznej linii kredytowej Międzynarodowego Funduszu Walutowego, o co zabiega rząd, powinno spowodować zmniejszenie wahań kursu złotego ś ocenia b. prezes NBP prof. Leszek Balcerowicz.