Analizy Online: Aktywa funduszy akcyjnych wzrosły aż o 17,5 proc.

Aktywa zgromadzone w funduszach inwestycyjnych wzrosły w kwietniu o 6,6 proc. do 74 mld zł – poinformowano w raporcie przygotowanym przez Analizy Online i Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami.